Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Oceňovanie nehnuteľností v SR v kontexte nového systému zdaňovania nehnuteľností na základe ich trhových cien

Dluhoš Martin
book