Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Súčasné legislatívne zmeny znaleckej činnosti na Slovensku a možnosti ich ďalšieho vývoja

Majdúchová Helena
article