Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti v SR

Karkalíková Marta
book, ISBN: 978-80-225-4586-0