Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Finančné a ekonomické aspekty hodnotenia reputácie podniku na príklade podnikov automobilového priemyslu

Kozáková Mária
book