Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí

Reiff Marian
book, ISBN: 80-225-1589-2