Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí

Pardelová Ružena
article