Bookmark

Tool for further record proceeding.

Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume

Ondrejkovič Peter
book, ISBN: 978-80-224-1262-9