Number of the records: 1  

Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra štatistiky

 1. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra štatistiky ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra štatistiky FHI EU
  KSA
  KŠA
  EUBFHIKSA
  FHIKSA
  KŠ FHI
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (80) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (15) - súbor autorít korporácií a akcií
  (13) - BOOKS
  (769) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1