Number of the records: 1  

Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikových financií

 1. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikových financií ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra podnikových financií FPM EU
  KPF
  EUBFPMKPF
  FPMKPF
  KPF FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (98) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - súbor autorít korporácií a akcií
  (16) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1