Number of the records: 1  

Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra účtovníctva a financií

 1. TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra účtovníctva a financií ((Košice, Slovensko))
  TownKošice
  See linkKatedra účtovníctva a financií PHF EU
  KFÚ
  KUF
  EUBPHFKUF
  PHFKUF
  KFaÚ PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra finančného riadenia podniku. (Košice, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - vendor
  (1) - BOOKS
  (740) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1