Number of the records: 1  

Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu

 1. TitlePodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu
  TownKošice
  See linkKatedra marketingu a obchodu PHF EU
  Katedra marketingu PHF EU
  KMR
  EUBPHFKMR
  PHFKMR
  KMrO PHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  Later Caption Entry : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra obchodného podnikania
  Database210v - vendor
  References (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - BOOKS
  (890) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1