Number of the records: 1  

Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra informačného manažmentu

 1. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra informačného manažmentu
  TownBratislava
  See linkKatedra informačného manažmentu FPM EU
  KIM
  EUBFPMKIM
  FPMKIM
  KIM FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu
  Database210v - vendor
  References (26) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - BOOKS
  (377) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1