Number of the records: 1  

riadenie ľudských zdrojov

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date22.06.2018
  Database250h - eco-index
  References (41) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (592) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (610) Catalogue documents - ARTICLES
  (339) Catalogue documents - BOOKS
  (6) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.riadenie ľudských zdrojov
  Subject h.human resource management
  Eco-code331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 288  : Strategicky a logicky premyslený postup pri riadení toho najcennejšieho, čo organizácie majú - ľudí, ktorí v organizácii pracujú a prispievajú k dosiahnutiu jej cieľov. Ide o novú koncepciu personálnej práce, ktorá vznikla v priebehu 70.-80. rokov 20. storočia. V porovnaní so staršími koncepciami (personálna administratíva, personálne riadenie) pojem riadenie ľudských zdrojov zahŕňa aj strategické aspekty a prístupy, orientuje sa smerom od vnútorného riadenia k zohľadňovaniu aj vonkajších faktorov (trh práce, životný štýl) a ľudské zdroje považuje za hlavný zdroj konkurenčnej výhody na trhu.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.