Number of the records: 1  

rozpočty verejné

 1. Subject h.rozpočty verejné
  Subject h.public budget
  Eco-code336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 466  : 1. Nástroj verejných financií; pojem verejný rozpočet sa často prelína s pojmom verejné financie. Pojem verejný rozpočet má reálnu podobu. 2. V rozpočtovom systéme je verejný rozpočet spolu so štátnym rozpočtom základným článkom, pretože má zabezpečiť funkcie štátu po finančnej stránke. Je jedným z nástrojov fiškálnej politiky. 3. Je ako národný rozpočet, nadväzujú naň všetky rozpočty v štáte, takže je vrcholom, súhrnnou bilanciou všetkých rozpočtov, z ktorého vychádza vláda pri konkretizácii svojej ekonomickej a fiškálnej politiky.
  Database250h - eco-index
  References (121) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (73) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (44) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1