Number of the records: 1  

vzdelávanie elektronické

 1. Subject h.vzdelávanie elektronické
  Subject h.electronic learning
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Look insteade-learning
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 59  : Výučba využívajúca spôsoby komunikácie študenta a učiteľa s využitím prostriedkov IKT. Termín sa prvýkrát objavil po r. 1993 s nástupom využívania internetu, avšak do r. 1999 sa vôbec nepoužíval. V súčasnosti sa chápe ako vzdelávací proces, v ktorom sa používajú multimediálne technológie, internet a ďalšie elketronické médiá na zvýšenie efektívnosti vzdelávania. Elektronická komunikácia medzi učiteľom a študentom úzko súvisí s dištančným štúdiom.
  Database250h - eco-index
  References (537) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (210) - ARTICLES
  (16) - ELECTRONIC RESOURCES
  (59) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1