Number of the records: 1  

vzdelávanie elektronické

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date12.08.2011
  Database250h - eco-index
  References (565) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (219) Catalogue documents - ARTICLES
  (79) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.vzdelávanie elektronické
  Subject h.electronic learning
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Look insteade-learning
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 59  : Výučba využívajúca spôsoby komunikácie študenta a učiteľa s využitím prostriedkov IKT. Termín sa prvýkrát objavil po r. 1993 s nástupom využívania internetu, avšak do r. 1999 sa vôbec nepoužíval. V súčasnosti sa chápe ako vzdelávací proces, v ktorom sa používajú multimediálne technológie, internet a ďalšie elketronické médiá na zvýšenie efektívnosti vzdelávania. Elektronická komunikácia medzi učiteľom a študentom úzko súvisí s dištančným štúdiom.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.