Number of the records: 1  

softvér

 1. Subject h.softvér
  Subject h.software
  Eco-code681.3.06 - Programové vybavenie počítača. Software
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 316  : Pojem z oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií. Označuje programové vybavenie počítača. Programové vybavenie počítača (softvér) a technické vybavenie počítača (hardvér) sú základnými zložkami počítačového systému, teda počítača. Hardvér počítača plní svoju funkciu iba v spolupráci s príslušným programovým vybavením počítača - softvérom, bez neho nie je nástrojom na prácu s informáciami. Programy riadia činnosť počítača a sú prostriedkami komunikácie medzi človekom a počítačom, resp. medzi počítačmi navzájom.
  Database250h - eco-index
  References (175) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (526) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (606) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (705) - BOOKS
  (9) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading