Number of the records: 1  

Adamcová, Silvia

 1. Name and Surname Adamcová Silvia
  Name and titlesMgr. Adamcová Silvia PhD.
  WorkplaceEUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (161) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (23) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKJT (2011 -)
  Predchádzajúce pracoviskoEUBUJA (22.9.2008 2011)