Number of the records: 1  

ohodnocovanie podniku

 1. Subject h.ohodnocovanie podniku
  Subject h.corporate valuation
  Eco-code657.9 - Ocenenie. Odhady
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 302  : Proces, ktorého cieľom je stanovenie trhovej hodnoty podniku. Trhová hodnota je odhadnutá suma, za ktorú by sa k dátumu ohodnotenia aktívum vymieňalo medzi potenciálnym kupujúcim a potenciálnym predávajúcim pri transakcii samostatných a nezávislých partnerov.
  Database250h - eco-index
  References (9) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (163) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (47) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (18) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1