Number of the records: 1  

kontroling finančný

 1. Subject h.kontroling finančný
  Subject h.financial controlling
  Eco-code65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Database250h - eco-index
  References (52) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) - ARTICLES
  (6) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1