Number of the records: 1  

kvalita života

 1. Subject h.kvalita života
  Subject h.quality of life
  Eco-code316.7 - Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  330.59 - Životná úroveň
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 162  : Pri formulovaní definície kvality života sa väčšina odborníkov zhoduje v tom, že je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja a vyjadruje určitú mieru, stupeň, ktorý variuje od nízkej hodnoty po vysokú. Dve dimenzie kvality života: na jednej strane predstavuje objektívne podmienky na dobrý život a na strane druhej subjektívne prežívanie dobrého života.
  Database250h - eco-index
  References (350) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (217) - ARTICLES
  (11) - ELECTRONIC RESOURCES
  (82) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1