Number of the records: 1  

skupiny záujmové

 1. Subject h.skupiny záujmové
  Subject h.interest groups
  Eco-code330.16 - Hospodárske správanie. Potreby. Záujmy
  328 - Zastupiteľské orgány. Parlamenty. Vlády
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, SPRINT dva, Bratislava 2011, s. 306  : Ide o skupiny tzv. stakeholders, ktoré majú vplyv na rozhodovanie o cieľoch podniku. Možno ich rozdeliť na interné a externé. Medzi interných stakeholders patria predovšetkým vlastníci (shareholders).
  Database250h - eco-index
  References (25) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (66) - ARTICLES
  (13) - BOOKS
  subject heading

  subject heading