Number of the records: 1  

záujmy verejné

 1. Subject h.záujmy verejné
  Subject h.public interest
  Eco-code330.16 - Hospodárske správanie. Potreby. Záujmy
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 386  : Verejný záujem je pojem využívaný najmä v správnom (administratívnom) práve. Ide o taký záujem, resp. záujmy, ktoré možno označiť za verejné, t. j. všeobecne prospešné záujmy, pri ktorých ide o záujmy spoločnosti (celospoločenské záujmy). Tieto záujmy nemôžu byť v rozpore s platnými právnymi predpismi a musia byť aprobované orgánmi verejnej moci.
  Database250h - eco-index
  References (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (59) - ARTICLES
  (37) - BOOKS
  subject heading

  subject heading