Number of the records: 1  

poradcovia finanční

 1. Subject h.poradcovia finanční
  Subject h.financial advisors
  Eco-code336.71 - Bankovníctvo. Banky
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  331.54 - Povolanie. Profesiografia
  Source of Data VerificationKarol Vlachynský a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 162  : Subjekty, resp. organizácie zaoberajúce sa za úhradu finančným poradenstvom. Služby poskytujú na základe písomnej zmluvy s klientom. Viacerí poradcovia poskytujú všetky druhy služieb, iní sa špecializujú ako daňoví poradcovia, investiční poradcovia, poisťovací poradcovia a i. Finančný poradca nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie.
  Database250h - eco-index
  References (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ARTICLES
  (4) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1