Number of the records: 1  

poradenstvo finančné

 1. Subject h.poradenstvo finančné
  Subject h.financial consulting
  Eco-code336.71 - Bankovníctvo. Banky
  659.2 - Informačná činnosť. Informácie. Poradenská služba. Konzultácie
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 157  : Znamená poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou alebo viacerými finančnými službami, vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných fiančných služieb, vrátane následného uzatvárania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet.
  Database250h - eco-index
  References (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (68) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (63) - ARTICLES
  (6) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1