Number of the records: 1  

stratégia investičná

 1. Subject h.stratégia investičná
  Subject h.investment strategy
  Eco-code336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  330.322 - Investície. Tvorba kapitálu
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 197  : Stratégia umiestňovania finančných zdrojov do jednotlivých druhov majetku - do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku (akcií, dlhopisov, pozemkov, zbierok umeleckých predmetov a i.), do komodít.
  Database250h - eco-index
  References (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (244) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (182) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (38) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading