Number of the records: 1  

právo európske

 1. Subject h.právo európske
  Subject h.European law
  Eco-code341 - Medzinárodné verejné právo
  Source of Data Verification : Súhrn právnych noriem upravujúcich vznik a fungovanie Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Delíme ho na komunitárne právo a právo úniové.
  Database250h - eco-index
  References (36) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (59) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (126) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (101) - BOOKS
  (5) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1