Number of the records: 1  

racionalita

 1. Subject h.racionalita
  Subject h.rationality
  Eco-code16 - Logika. Teória poznania. Logická metodológia
  Source of Data VerificationŽák, Milan a kol.: Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde Praha a.s., 2002. 887 s.  : Racionalitou sa rozumie ekonomické správanie subjektov, konzistentné s prijatými axiómami. Za racionálne sa označí správanie ekonomických entít v súlade s relevantnou ekonomickou teóriou.
  Database250h - eco-index
  References (45) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (24) - ARTICLES
  (17) - BOOKS
  subject heading

  subject heading