Number of the records: 1  

Európsky parlament

 1. Subject h.Európsky parlament
  Subject h.European Parliament
  Eco-code342 - Štátne právo. Ústavné právo
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 74  : Inštitúcia Európskej únie, ktorá zastupuje občanov všetkých členských štátov. Jeho členovia sa volia každých 5 rokov v priamych všeobecných voľbách. Má zákonodarnú a rozpočtovú právomoc, dozerá na činnosť všetkých európskych inštitúcií. Hlavnou úlohou predsedu EP je jeho zastupovanie a riadenie jeho činností. V EP je 20 stálych výborov, ktoré zasadajú prevažne v Bruseli. Plenárne zasadnutia sú vyvrcholením parlamentnej práce. Práve tu sa rozhoduje o tom, čo už pripravili výbory a plitické skupiny.
  Database250h - eco-index
  References (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (84) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (42) - BOOKS
  subject heading

  subject heading