Number of the records: 1  

gramotnosť

 1. Subject h.gramotnosť
  Subject h.literacy
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Source of Data Verificationhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Gramotnos%C5%A5  : Gramotnosť sa vo všeobecnosti sa chápe ako zručnosť čítať a písať (počítať). Je primárne podmienená požiadavkami učebných osnov, kritériám hodnotenia učebných výsledkov. (testy na rýchlosť čítania)
  Database250h - eco-index
  References (59) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) - ARTICLES
  (31) - BOOKS
  subject heading

  subject heading