Number of the records: 1  

gramotnosť informačná

 1. Subject h.gramotnosť informačná
  Subject h.information literacy
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 119  : Schopnosť práce s informačnými a komunikačnými technológiami vrátane schopnosti aplikovať systematický prístup vo vyhľadávaní, ukladaní, vytváraní, triedení, vyhodnocovaní, efektívnom používaní a výmene informácií v procese učenia sa a poznávania, v zamestnaní a v každodennom živote.
  Database250h - eco-index
  References (77) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (40) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (15) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1