Number of the records: 1  

Rada Európskej únie

 1. Subject h.Rada Európskej únie
  Subject h.Council of the European Union
  Eco-code339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Source of Data Verificationhttp://www.nrsr.sk/sub/sk/eu/info/institucie.html?searchString=  : Rada Európskej únie predstavuje kolégium ministrov zložené z jedného predstaviteľa (ministra) z každého členského štátu EÚ, ktorého národná vláda splnomocnila k rokovaniu a prijímaniu legislatívnych aktov ES a EÚ v mene štátu, ktorý zastupuje. Jej hlavnou funkciou je zastupovať záujmy členských štátov na úrovni EÚ. Na rozdiel od Európskej komisie Rada (známa aj ako Rada ministrov) býva často označovaná ako Rada Európskej únie, pretože po prijatí Zmluvy o Európskej únie Rada začala rozhodovať aj v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (agenda druhého piliera EÚ) a policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach (tretí pilier EÚ – predtým známejší ako „spravodlivosť a vnútorné záležitosti“), čím došlo k rozšíreniu jej rozhodovacích právomocí na celú „trojpilierovú“ agendu Európskej únie. Sídli v Bruseli, ale schádza sa aj v Luxemburgu.
  Database250h - eco-index
  References (31) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (40) - ARTICLES
  (7) - BOOKS
  subject heading

  subject heading