Number of the records: 1  

stratégia podnikateľská

 1. Subject h.stratégia podnikateľská
  Subject h.business strategy
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 243  : Stratégia podnikateľskej jednotky, ktorá v danom odvetví operuje pomerne nezávisle od vedenia podniku; určuje, ako vytvoriť a posilňovať dlhodobú konkurenčnú pozíciu na trhu, a tak plniť ciele podnikateľskej jednotky.
  Database250h - eco-index
  References (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (312) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (186) - ARTICLES
  (14) - ELECTRONIC RESOURCES
  (263) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1