Number of the records: 1  

Rumpelová, Daniela

 1. Name and Surname Rumpelová Daniela
  Name and titlesIng. Rumpelová Daniela PhD.
  See also Repková Daniela
  Pobudová Daniela
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (34) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (2) - súbor autorít osobných mien
  (1) - BOOKS
  (6) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE