Number of the records: 1  

Dulebová, Irina

 1. Name and Surname Dulebová Irina
  Name and titlesdoc. Mgr. Dulebová Irina PhD.
  WorkplaceEUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (142) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKRS (1.10.2005