Number of the records: 1  

Gašperanová, Agneša

 1. Name and Surname Gašperanová Agneša
  Name and titlesRNDr. Gašperanová Agneša PhD.
  WorkplaceEUBFNHKIV - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FNH
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Aktuálne pracoviskoEUBFNHKIV (15.3.2002 -)