Number of the records: 1  

Adamcová, Lívia

 1. Name and Surname Adamcová Lívia
  Name and titlesprof. PhDr. Adamcová Lívia PhD.
  Professional Orientationodbor: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika
  WorkplaceEUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (238) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - BOOKS
  (17) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKJT (2011 -)
  Predchádzajúce pracoviskoEUBUJA (1.9.2006 2011)