Number of the records: 1  

Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva

 1. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva
  TownBratislava
  See linkKatedra účtovníctva a audítorstva FHI EU
  KUA
  EUBFHIKUA
  FHIKUA
  KÚA FHI
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  Former Caption Entry : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva
  Database210v - vendor
  References (80) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ARTICLES
  (8) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (9) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1