Number of the records: 1  

Rusiňáková, Jarmila

  1. Name and Surname Rusiňáková Jarmila
    Name and titlesPhDr. Rusiňáková Jarmila PhD.
    WorkplaceEUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
    Database200 - súbor autorít osobných mien
    References (43) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ