Number of the records: 1  

Fakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

 1. TitleFakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
  TownBratislava
  See linkKatedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EU
  KDV
  EUBFMVKDV
  FMVKDV
  KMEVaHD FMV
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov
  Former Caption Entry : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov
  Database210v - vendor
  References (42) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - vendor
  (9) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1