Number of the records: 1  

Fakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra medzinárodných politických vzťahov

 1. TitleFakulta medzinárodných vzťahov EU. Katedra medzinárodných politických vzťahov
  TownBratislava
  See linkKMV
  EUBFMVKMV
  FMVKMV
  Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV EU
  Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  KMPV FMV
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov
  Database210v - vendor
  References (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - BOOKS
  (677) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1