Number of the records: 1  

politika energetická

 1. Subject h.politika energetická
  Subject h.energy policy
  Eco-code620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Source of Data Verificationhttp://www.zse.sk/index.php?www=sp_detail&id=1011&id_left_navigation=1017  : Energetická politika je súbor pravidiel a podmienok, ktorými štát ovplyvňuje (usmerňuje) podnikanie v odvetví energetiky a stanovuje priority, ciele, termíny, záväzky a nástroje vzťahujúce sa na energetiku v súlade s potrebami hospodárskeho a spoločenského rozvoja vrátane ochrany životného prostredia. Praktické uplatňovanie zabezpečuje nadväzujúca energetická legislatíva, ktorú v širších súvislostiach zahŕňa pojem energetická politika.
  Database250h - eco-index
  References (142) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (120) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (99) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1