Number of the records: 1  

politika energetická

  1. Subject h.politika energetická
    Subject h.energy policy
    Eco-code620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
    Source of Data Verificationhttp://www.zse.sk/index.php?www=sp_detail&id=1011&id_left_navigation=1017  : Energetická politika je súbor pravidiel a podmienok, ktorými štát ovplyvňuje (usmerňuje) podnikanie v odvetví energetiky a stanovuje priority, ciele, termíny, záväzky a nástroje vzťahujúce sa na energetiku v súlade s potrebami hospodárskeho a spoločenského rozvoja vrátane ochrany životného prostredia. Praktické uplatňovanie zabezpečuje nadväzujúca energetická legislatíva, ktorú v širších súvislostiach zahŕňa pojem energetická politika.
    Database250h - eco-index
    References (139) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    (120) - ARTICLES
    (2) - ELECTRONIC RESOURCES
    (97) - BOOKS
    subject heading

    subject heading