Number of the records: 1  

biomasa

 1. Subject h.biomasa
  Subject h.biomass
  Eco-code620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  631 - Poľnohospodárstvo
  Source of Data Verificationhttp://www.inforse.org/europe/fae/OEZ/biomasa/biomasa.html  : Biomasa v podobe rastlín je chemicky zakonzervovaná slnečná energia. Je to súčasne jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Poskytuje výživu, používa sa ako stavebný materiál, vyrába sa z nej papier, lieky alebo chemikálie, je tiež výborným palivom. Má univerzálne využitie v energetike, na výrobu tepla, na výrobu elektriny v moderných spaľovacích zariadeniach. Kvapalné a plynné formy biomasy je možné použiť na pohon motorových vozidiel.
  Database250h - eco-index
  References (114) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (48) - ARTICLES
  (14) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1