Number of the records: 1  

výskum marketingový

 1. Subject h.výskum marketingový
  Subject h.marketing research
  Eco-code339.138 - Marketing
  Source of Data VerificationHindls, R. - Holman, R. - Hronová, S. Ekonomický slovník. Praha : C.H. Beck, 2003, s. 215  : Získavanie, spracovanie, interpretácia a prezentácia informácií, ktoré slúžia k riešeniu marketingových situácií v organizáciách.
  Database250h - eco-index
  References (62) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (51) - ARTICLES
  (33) - BOOKS
  subject heading

  subject heading