Number of the records: 1  

podpora štátna

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date22.07.2019
  Database250h - eco-index
  References (126) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (99) Catalogue documents - ARTICLES
  (32) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.podpora štátna
  Subject h.state support
  Eco-code342 - Štátne právo. Ústavné právo
  336.5 - Verejné výdavky
  Source of Data VerificationPolitická ekonomie č.2/2008, vydavateľstvo OECONOMICA VŠE v Prahe  : Štátna podpora predstavuje všetky formy transferov z vládneho sektora, ktoré priamo či nepriamo zvýhodňujú vybrané podnikateľské subjekty za ktoré vláda neobdrží ekvivalentnú spätnú kompenzáciu a ktoré sú udelené s cieľom pozmeniť trhový výsledok.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.