Number of the records: 1  

benefity

 1. Subject h.benefity
  Subject h.benefits
  Eco-code330.13 - Hospodárnosť. Ekonomický princíp. Úžitok. Hodnota. Zákon hodnoty
  331.34 - Sociálna politika v podniku
  316.6 - Sociálne správanie. Psychologická sociológia. Sociálna psychológia
  Source of Data VerificationVšeobecný encyklopedický slovník A-F. OTTOVO nakladatelství, s r.o. 2002, Praha. S. 360  : Benefity predstavujú prospech, úžitok, ekonomickú výhodu, zvýhodnenie, nefinančnú výhodu pre zamestnancov firmy, podniku, prednosť, vlastnosť výrobku na ktorom je založená reklama.
  Database250h - eco-index
  References (66) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (121) - ARTICLES
  (24) - BOOKS
  subject heading

  subject heading