Number of the records: 1  

komunikácia masmediálna

 1. Subject h.komunikácia masmediálna
  Subject h.massmedia communication
  Eco-code659.3 - Masová komunikácia. Informovanie širokej verejnosti
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 185  : Často označovaná ako masová komunikácia; predstavuje úroveň, resp. druh komunikácie (intrapersonálna, interpersonálna, skupinová a masová), na ktorej sa zúčastňuje veľké množstvo subjektov. Masovosť sa týka objemu, rozsahu i dosahu správ/informácií. Masmediálna komunikácia sa chápe aj ako inštitucionalizované vytváranie (produkcia) a zovšeobecnené šírenie ideálnych (nie materiálnych) statkov prostredníctvom prenosu informácií.
  Database250h - eco-index
  References (24) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (48) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (7) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading