Number of the records: 1  

lojálnosť zamestnancov

 1. Subject h.lojálnosť zamestnancov
  Subject h.loyalty of employees
  Eco-code331.105 - Partneri v pracovnom pomere. Zamestnávatelia. Zamestnanci
  Source of Data Verificationhr forum 5/2008, s. 10  : Lojálnosť zamestnancov je oddanosť, vernosť či rešpekt k záujmu druhého. Lojálnosť súvisí so spokojnosťou, nie len s momentálnou, ale aj spokojnosťou s hlbokou vnútornou motivovanosťou.
  Database250h - eco-index
  References (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (43) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1