Number of the records: 1  

Valachovičová, Viktória

  1. Name and Surname Valachovičová Viktória
    Name and titlesIng. Valachovičová Viktória
    Database200 - súbor autorít osobných mien
    References (35) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    (25) - ARTICLES