Number of the records: 1  

bubliny finančné

 1. Subject h.bubliny finančné
  Subject h.financial bubbles
  Eco-code336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Source of Data VerificationJournal of economic perspectives, Vol. 4, N. 2, (1990), Spring, s. 13-18  : Jav, keď cena určitého aktíva presahuje jeho fundamentálnu hodnotu. V prípade, že cena aktív nereflektuje dobre jeho fundamenty, tieto skrivené ceny aktív majú významný efekt v alokácii zdrojov, čím dôvera ekonómov v efektívnu trhovú alokáciu je prinajmenej oslabená.
  Database250h - eco-index
  References (56) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (57) - ARTICLES
  (3) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1